Minőségpolitika

Az Ügynökség minőségpolitikáját a szervezet hetedik éve követett küldetése határozza meg, amely a következő:

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs politika meghatározó, közfunkciókat is gyakorló regionális koordináló és hídképző szervezeteként működik a Közép-Dunántúlon. Ezen minőségében a regionális gazdasági potenciál – és ezen keresztül a hazai K+F+I aktivitás - javításához járul hozzá innovációs szolgáltató központi feladatok ellátásával, értéknövelt szolgáltatások nyújtásával és az innovációs hálózatok koordinálásával.

A szervezet minőségpolitikája négy pilléren nyugszik, ezek a kiválóság, a folyamatos fejlődés, a kreativitás és az egyediség.

 

A Kiválóság tekintetében Ügynökségünk két fajta, nemzetközileg is elismert kiválósági minősítéssel rendelkezik:
 

 

min

European Cluster Excellence Bronze Label

Társaságunk 2013-ban szerezte meg a nemzetközi klaszter menedzsment minősítést, amely egyrészt a társaság által koordinált Vértes-Duna Járműipari Klaszter európai standardoknak megfelelő működését biztosítja, másrészt a társaság regionális hálózatszervező tevékenységéhez biztosít minőségpolitikai hátteret.

 

min

EFQM Committed to excellence minősítés

A KDRIÜ 2014-ben indította el az EFQM C2E minősítés megszerzését, a minősítés odaítélése folyamatban van. Társaságunk szempontjából ez a minősítés szolgáltatási tevékenységünk önértékelésen alapuló folyamatos fejlesztéséhez és magas színvonalához járul hozzá.

A folyamatos fejlődés szervezeti és egyéni megközelítésben is fontos eleme tevékenységünknek. Szolgáltatási palettánkat folyamatosan alakítjuk megbízóink igényeihez, illetve munkatársaink minden esetben rendelkeznek, illetve megszerzik az ehhez szükséges szakmai képesítéseket.

A kreativitás, mint minőségpolitikai elem tevékenységünk jellegéből adódóan azt jelenti számunkra, hogy szolgáltatási elemeink kombinálásával igyekszünk megfelelni partnereink mindig változó, egyedi beavatkozásokat igénylő igényeihez.

Végül az egyediség, mint minőségpolitikai alapelv az innovációs lánc egészét lefedő szolgáltatási portfoliót és hálózatszervezési szerepet jelent, amellyel a régióban egyedüli szervezetként segítjük a piacképes ötletek megvalósulását.