A DDRIÜ és a KDMFÜ együttműködése az eBussed projekt akcióterve kapcsán

Az eBussed projekt technikai segítséget nyújt a belső égésű motorral működő tömegközlekedésről az elektromos buszparkkal működő tömegközlekedésre való átálláshoz. Az eBussed az e-buszok fejlesztésének különböző szakaszaiban lévő partnerrégiók közötti tapasztalatcserére összpontosít, így segítve az e rendkívül technikai és gyorsan fejlődő területtel küzdő régiókat. Mivel még egyetlen partnerrégió sem dolgozta ki teljesen az e-buszra való áttérés ütemtervét, az új ötletek, megoldások és technológiák továbbra is beépülhetnek fejlesztési terveikbe. Az eBussed támogatni fogja az európai régiók átállását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás és a hatékonyabb tömegközlekedés irányába. Elősegíti az e-buszok elterjedését, és támogatja a meglévő e-flották bővítését.

A projekt megvalósítási ütemterve alapján az IKOP Plusz reális szakpolitikai beavatkozási célnak tekinthető. Az IKOP Plusz keretében megvalósuló közlekedésfejlesztés továbbra is a gazdaságfejlesztés és a területi kohézió fontos eszköze, de az Európai Zöld Megállapodással összhangban nagy hangsúlyt fektet a fenntartható közlekedési formák támogatására.

Az IKOP Plusz 1. prioritási tengelye (A tiszta városi-elővárosi közlekedés erősítése) kapcsolódik a projekt célkitűzéseihez. A projekt célkitűzései mentén eddig elvégzett tevékenységek és a meghatározott keretek vezérelték a cselekvési terv intézkedéseit. A kapcsolódó tevékenységek közé tartozott az e-buszok bevezetésére való felkészültség mutatóinak meghatározása, az ösztönzők és akadályok számbavétele, a technológiai elvárások, a regionális jó gyakorlatok elsődleges elemzése és a felhasználói attitűdök elemzése. Ezek alapján 4 javasolt intézkedést dolgoztak ki. Két intézkedés továbbfejlesztésére 2022 tavaszán kerül sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium Integrált Közlekedési Operatív Program Irányító Hatóságával (Közlekedési Programok Irányító Hatósága, Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) folytatott szakpolitikai egyeztetések alapján:

– A városi és elővárosi buszközlekedés környezeti hatásának csökkentése (Akció 1.),

– elektromos töltőhálózat fejlesztése (Akció 2).

Az Akció 1.-ben vállalt feladatok:

 • A kísérleti akcióterület lehatárolása,
 • A bevált gyakorlatok adaptálhatóságának áttekintése,
 • Digitális megoldások tesztelése – az optimális felhasználói élmény biztosításához szükséges valamennyi összetevő biztosítása.

Az Akció 2.-ben vállalt feladatok:

 • Szakértői csoport felállítása az e-buszok töltési megoldásainak értékelésére (1 szakértői csoport, legalább 3 ágazati érdekelt fél részvételével),
 • Modellmegoldások kidolgozása a nyilvános elektromos buszközlekedés töltőhálózataihoz,
 • Szakmai, tematikus online és személyes online és személyes rendezvények szervezése.

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) együttműködésben áll a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökséggel (KDMFÜ) az eBussed projekt kapcsán. A KDMFÜ és a DDRIÜ kooperáció kiemelt célja, hogy a két ügynökség legjobb tudása szerint az Akciótervben vállalt feladatokat egytől egyig kivitelezze.

Az első egyeztetésekre már sor került, ahol a két iroda betekintést engedett a másik fél számára a megvalósításhoz szükséges koncepcióba. Ezek között szerepel:

 • más körű célcsoportok megismerése az akcióterven túl, ezért kevésbé lesz helyi tömegközlekedési vállalat fókuszú a megvalósítás,
 • részvétel a KDMFÜ által szervezett online rendezvényen,
 • KDMFÜ szakértői csoportot hoz létre, amely 2 fő tevékenységet lát el:
  – térségi igényfelmérés ahol az eBussed projekt is meghivatkozásra kerül,
  – online tartalomfejlesztés, ahol az Akció 1. tartalma lesz a fókusz.

Az eBussed projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.

hu_HU