A Macerata Trashware: a számítógépek élettartamának meghosszabbítása (Olaszország)

Ez a kezdeményezés az olyan elhasználódott számítógépek hasznosítására összpontosít, amelyeket, mielőtt a hulladékgyűjtőbe kerülnének, kisebb javításokkal és szoftver[1]frissítésekkel újra felhasználhatóvá lehet tenni.

Az olasz törvények szerint a vásárlástól számított öt év elteltével a számítógépes eszközök leltári értéke nulla. Az államigazgatási szerveknek ezen gépek értékesítésével kapcsolatban az állami főfelügyelőség közvetítésével kell eljárniuk. Ha nem találnak vevőt, akkor a gépeket az azokat igénylő iskoláknak vagy egyesületeknek adományozhatják. Ha mindez nem lehetséges, akkor a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon kell megsemmisíteni őket.

A Trashware cég olyan elavult személyi számítógépek helyreállítását célozza, amelyek a hulladék állapotba kerülés előtt állnak, és kisebb javításokkal, valamint ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek telepítésével újra használhatóvá teszik őket. Ezek a változtatások lehetővé teszik a személyi számítógépek élettartamának meghosszabbítását, a körforgásos gazdasággal összhangban.

A projektet 4 fő fázisban dolgozták ki:

 • Szervezetek és magánszemélyek felé irányuló promóció;
 • A használaton kívüli számítógépek begyűjtése;
 • Helyreállítás a Linux operációs rendszer és más szabad szoftverek telepítésével;
 • A számítógépek újraelosztása olyanoknak, akik számukra előnyös módon újra tudják használni azokat (iskolák, nonprofit szervezetek).

 

A célkitűzések a következők voltak:

 • A számítógépektől eredő hulladék képződés csökkentése.
 • Az újrahasználat kultúrájának előmozdítása és terjesztése a lakosság körében.
 • Hatékonyan hasznosított számítógépek biztosítása az egyesületek, a társadalmi együttműködések és a nonprofit szektor számára.
 • Az alapvető számítógépes ismeretek terjesztésének és a nyílt forráskódú szoftve[1]rek használatának támogatása.
 • Új munkamodell tesztelése az újrahasználat területén új munkahelyek teremtése érdekében.

 

Szükséges erőforrások

A RISORSE Società Cooperativa által irányított Macerata Trashware projektet Macerata önkormányzata 10 000,00 € támogatással társfinanszírozta és Macerata tartomány is támogatta. A Macerata Trashware kísérleti projekt két munkavállaló számára teremtett munkahelyet.

A siker mutatói

A projekt a felelős szövetkezet számára számos munkahelyet teremtett, ami a szakképzett szakemberek foglalkoztatásának növekedését eredményezte.

A kereskedelmi kamara irodáiból kiselejtezett, és helyreállított számítógépeket helyi egyesületeknek és iskoláknak adományozták. Több, mint 50 személyi számítógépet adományoztak általános és középiskoláknak és helyi kulturális egyesületeknek a projekt keretében. 

A tanulás és az ismeretek átadásának lehetősége

A projekt lemásolható, ha az egyes, a projektet alkalmazó régiókban érvényesülő jogszabályi feltételeket ellenőrzik és betartják.

A projekt képes:

 • Csökkenteni a számítógépektől származó hulladék keletkezését.
 • Az újrahasználat kultúráját előmozdítani és elterjeszteni a lakosság körében.
 • Hatékonyan felújított számítógépeket biztosítani az egyesületek, a társadalmi együttműködések és a nonprofit szektor számára.
 • Támogatni az alapvető számítógépes ismeretek terjesztését és a nyílt forráskódú szoftverek használatát.
 • Egy olyan új munkamodellt letesztelni, amely új munkahelyeket teremt az újra[1]hasznosítási ágazatban.

Végezetül hozzá kell tenni, hogy bár a COVID-19 sok család számára növelte a számítógépek iránti igényt, nem minden család engedheti meg magának az új számítógépek megvásárlását.

hu_HU