EXPANDER – Az EX ANTE és együttműködő partnerei a rugalmas foglakoztatás elterjesztéséért

A Széchenyi 2020 Program keretében kiírásra került a „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat. Ennek célja az volt, hogy 100 százalék támogatási intenzitással finanszírozza azon munkáltatók szervezeti átvilágítását, akik a saját gazdasági eredményeik fejlesztése érdekében rugalmas foglalkoztatást szeretnének bevezetni, és kisgyermekes szülőt is alkalmaznak.

A pályázat felépítése az alábbi volt:

  • Az első körben (A komponens) azok a szakmai szolgáltatók kerültek kiválasztásra, amelyek a csatlakozó KKV-k szervezeti átvilágítását ingyenesen elvégzik (köztük a mi konzorciumunk is).
  • A második körben (B komponens) pedig az átvilágított munkáltatók hívhattak le forrást a javasolt szervezetfejlesztés költségeinek fedezésére. A ’B’ komponensre tehát csak azok a cégek pályázhattak, akik az „A” komponens keretében részt vettek szervezetük átvilágításában.

Miért volt ez jó a vállalkozásoknak?

  • Mert ingyenesen juthattak hozzá egy olyan átfogó, szakemberek által kidolgozott szervezeti és munkaszervezési diagnózishoz, amely segít jobban megérteni cégük működését.
  • Mert az átvilágítás szervezetfejlesztési szakértőkkel együtt kidolgozott egységes országos módszertanon alapult, eredménye összevethető a legjobb gyakorlatokkal, valamint az országos átlaggal is.
  • Mert szervezetük kialakíthatta és fejleszthette a felelős, emberközpontú, rugalmas foglalkoztatás alapjait, amely pénzbefektetés nélkül (!) növelte a munkavállalók szakmai teljesítményét és lojalitását, és csökkentette a hiányzások, illetve a fluktuáció mértékét.

A projekt sikeresen lezárult, ügyfeleink ennek keretében rugalmas foglalkoztatási formákat vezettek be és alkalmaznak azóta is. Partnereink számára a projekt lezárása után is segítünk a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésében és alkalmazásában.

hu_HU