Elkészült a Regions 4Food projekt stratégiai ajánlásainak második vázlata

A Regions 4Food Interreg Europe projekt 2020. november 30-án tartotta az Interregionális Szeminárium online rendezvényét, ahol az összes partner, többek között a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. is képviseltette magát. A szeminárium egyik célja volt, hogy az európai szakpolitikákra vonatkozó végső stratégiai ajánlásokat közzé tegyék. A közelmúltban elkészült ennek a dokumentumnak a második tervezete, melyet az alábbiakban foglalunk össze.

A Regions 4Food projekt partnerek véleménye szerint:

 • A digitális technológiák gyorsabban fejlődnek, mint a hozzájuk tartozó szabályok, ezért a szakpolitikai mix alkalmas megközelítés lehet ennek az aggálynak a kezelésére.
 • Az európai régióknak olyan európai szakpolitikai intézkedésekre van szükségük, amelyek biztosítják támogatásukat az agrár-élelmiszeripari értéklánc számára.
 • A digitalizálás előmozdítása a folyamat egyszerűsítésével vagy kötelező előírásokkal hasznos lehet a digitális átalakulási folyamatok felgyorsításához az értéklánc mentén. A versenyképesség megőrzése érdekében fontos megtalálni az ITC-vállalatok számára a folyamatok egyszerűsítésének módjait.
 • Az együttműködési képesség, a digitális infrastruktúra és a nyílt adatok javítása a tudatosságnövelő akciók és a nyilvános cselekvés stratégiai területe mellett.
 • Az európai régiók digitális gazdaságának minden szektorban történő fejlesztése jelentős gazdasági előnyökkel járna, elsősorban az ebből eredő termelékenységnövekedésnek köszönhetően.

Ez az öt pont a következő üzenetekhez igazodik:

 • Közös agrárpolitika (KAP)
 • Digitális menetrend
 • Horizont Európa program

A projekt partnerei a döntéshozók és az agrár-élelmiszeripari értéklánc innovációval és digitalizálásával foglalkozó szakértőinek tapasztalatcseréje alapján a Regions 4Food projekt partnerei a következőket javasolják:

 • Jogi keretek létrehozása az adatkezeléshez, elemzéshez és megosztáshoz: több nyilvános nyílt adatplatform és együttműködési képesség.
 • Innovációs ökoszisztémák létrehozása, illetve a meglévő struktúrák koordinálása és konszolidálása, amely elősegíti az összes érintett szereplő közötti kapcsolatot az élelmiszer-értéklánc digitalizálási folyamatainak fellendítése érdekében.
 • Az állami és magánberuházások növelése a digitális átalakulási folyamat elősegítése érdekében.
 • A technológiai megoldások és a speciális hardverek és szoftverek támogatása az agrár-élelmiszeripari ágazatban az ITC társaságok részéről, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése egész Európában.
 • Multidiszciplináris képzés kifejlesztése, illetve egy új szakmai profil létrehozása, amely az innovációhoz kapcsolódik.
 • A tudatosság és a kommunikáció növelése.
 • Megteremteni a lehetőségeket a kezdeményezések, programok és technológiai megoldások együttes tervezésére / fejlesztésére az agrár-élelmiszeripari ágazatban.

A 6. félév során a Regions 4Food projekt partnerei megbeszélik az érdekelt felekkel az előzetes következtetések eredményét, amelyet a 2020. november 30-án online megtartott Interregionális szemináriumon kaptak. A cél ezeknek az ajánlásoknak a megerősítése, vagy azokra épülő új input felhasználása. A 2021 májusában vagy novemberében tervezett szemináriumon a projekt partnerei az agrár-élelmiszeripari értéklánc innovációs és digitalizációs szakértőivel együtt megvitatják, majd megállapodnak a közös stratégiai ajánlásokról. A végleges dokumentumot a 2. fázisban terjesztik elő.

A Regions 4Food projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

hu_HU