Nemzetközi projektek

8 jelenleg is zajló és 5 lezárt nemzetközi projektben képviseltük Magyarországot az elmúlt időszakban. Ismerje meg, hogy mivel foglalkozunk a nemzetközi partnerségekben!

Lezárt nemzetközi projektek

2Lifes | Interreg Europe

Az Interreg Europe program keretében, ciprusi, dán, spanyol, litván, olasz, belga és magyar partnerszervezetek részvételével megvalósuló projekt, amely az újrahasználat (resuse) népszerűsítését, valamint az ezt ösztönző szakpolitikák megszületésének támogatását tűzte ki célul.

eDigiStars | Interreg Danube Transnational Programme

A projekt magyar, cseh, szlovén, osztrák, ukrán, román, boszniai, szerb és bolgár innovációs és fejlesztési, valamint foglalkoztatási, munkaerőpiaci ügynökségek részvételével valósul meg a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretén belül. A projekt célja az 50 év feletti korcsoport digitális képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy segítse a korosztály munkaerőpiaci reintegrálását és választ adjon a piacon jelen lévő igényre a digitális/informatikai szaktudásra a Duna régió országaiban.

EW4RD - Empowered Women for Rural Development | Erasmus+

Ügynökségünk koordinátorként vesz rész részt az “Empowered Women for Rural Development” című Erasmus+ projektben. Az olasz, spanyol, litván, török és bolgár partnerekkel megvalósuló projekt célja a vidéki térségekben élő nők és vállalkozói tevékenységük ösztönzése.

HoCare 2.0 | Interreg Central Europe

Interreg Central Europe program keretében 7 európai ország, 11 partnerszervezet részvételével megvalósuló projekt, melynek célja az időskorúak otthonápolásához kapcsolódó innovációk megvalósulási feltételeinek megteremtése, vagyis a regionális kapacitások és ökoszisztéma létrehozása a közép-európai régióban.

InnoSchool | Interreg Danube Transnational Programme

A projekt megvalósításában 9 európai ország szakemberei vesznek részt a Duna régióban. A program során olyan új megközelítésű tanulási rendszer kerül kifejlesztésre, mely részben egy játékszoftveren keresztül segíti a középiskolás diákokat gazdasági és vállalkozói ismeretek elsajátításában.

CRE:HUB | Interreg Europe

Az olasz, román, magyar, lett, spanyol, szlovén és portugál résztvevők által koordinált projekt célja, hogy tapasztalatcserére építve támogató eszközöket dolgozzon ki a kulturális és kreatív ipar fejlesztésére.

Rur@l SME's | Interreg Europe

A vidéki térségek vállalkozásai körében felmerült kérdésekre keresi megoldásokat a spanyol, ír, szlovén, görög, román, portugál és magyar nemzetiségű partnerség az Interreg Europe program támogatásával.

AgriGo4Cities | Danube Transnational Programme

A projekt az Interreg Danube program keretében valósul meg 8 ország szervezeteinek együttműködésében 2017.01.01. és 2019.06.30. között. A program során a városi mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket vizsgáltuk a közösségi tervezési módszerek alkalmazása, a társadalmi befogadás és a fenntartható városi környezet létrehozása szempontjából.

RI2integrate | Interreg Danube Transnational Programme

Az RI2integrate projekt 2017.01.01-jén indult és 2019.06.30-ig tartott, megvalósításában nyolc ország szervezetei vettek részt. Az átfogó cél a tudományos eredmények gazdaságba történő hatékonyabb alkalmazásának elősegítése; a kutatási infrastruktúrák, a kis- és középvállalkozások, a közszféra és a közösség tagjai közötti kapcsolatok erősítése volt.

PPI2Innovate | Interreg Central Europe

A projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó közbeszerzések (Public Procurement of Innovation – PPI) lehetőségeinek kiszélesítése volt Közép-Európában. A projekt partnerek magyarországi, olaszországi, csehországi, szlovén, lengyelországi, illetve horvátországi innovációs és fejlesztési ügynökségek, innovációs közvetítő szervezetek, valamint különböző területi szintű önkormányzatok és minisztériumok voltak.

ACCELERATOR | Interreg Danube Transnational Programme

A 2017. január – 2019. június között megvalósuló projekt fő célja olyan innovatív, főleg a korai fejlődés szakaszában járó KKV-k pozícióján segíteni, amelyek esetében, a szükséges tőke hiánya végett nehezebb a piacra jutás.

DRIM | Interreg Danube Transnational Programme

A Magyarországra érkező legális külföldi munkavállalók gazdasági integrációja kapcsán felmerült problémákra kereste megoldást a 2017 január elsején indult, DRIM elnevezésű, Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló nemzetközi projekt.

hu_HU