Nemzetközi projektek

8 jelenleg is zajló és 5 lezárt nemzetközi projektben képviseltük Magyarországot az elmúlt időszakban. Ismerje meg, hogy mivel foglalkozunk a nemzetközi partnerségekben!

Lezárt nemzetközi projektek

EW4RD - Empowered Women for Rural Development | Erasmus+

Ügynökségünk koordinátorként vesz rész részt az “Empowered Women for Rural Development” című Erasmus+ projektben. Az olasz, spanyol, litván, török és bolgár partnerekkel megvalósuló projekt célja a vidéki térségekben élő nők és vállalkozói tevékenységük ösztönzése.

HoCare 2.0 | Interreg Central Europe

Interreg Central Europe program keretében 7 európai ország, 11 partnerszervezet részvételével megvalósuló projekt, melynek célja az időskorúak otthonápolásához kapcsolódó innovációk megvalósulási feltételeinek megteremtése, vagyis a regionális kapacitások és ökoszisztéma létrehozása a közép-európai régióban.

InnoSchool | Interreg Danube Transnational Programme

A projekt megvalósításában 9 európai ország szakemberei vesznek részt a Duna régióban. A program során olyan új megközelítésű tanulási rendszer kerül kifejlesztésre, mely részben egy játékszoftveren keresztül segíti a középiskolás diákokat gazdasági és vállalkozói ismeretek elsajátításában.

CRE:HUB | Interreg Europe

Az olasz, román, magyar, lett, spanyol, szlovén és portugál résztvevők által koordinált projekt célja, hogy tapasztalatcserére építve támogató eszközöket dolgozzon ki a kulturális és kreatív ipar fejlesztésére.

Rur@l SME's | Interreg Europe

A vidéki térségek vállalkozásai körében felmerült kérdésekre keresi megoldásokat a spanyol, ír, szlovén, görög, román, portugál és magyar nemzetiségű partnerség az Interreg Europe program támogatásával.

AgriGo4Cities | Danube Transnational Programme

A projekt az Interreg Danube program keretében valósul meg 8 ország szervezeteinek együttműködésében 2017.01.01. és 2019.06.30. között. A program során a városi mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket vizsgáltuk a közösségi tervezési módszerek alkalmazása, a társadalmi befogadás és a fenntartható városi környezet létrehozása szempontjából.

RI2integrate | Interreg Danube Transnational Programme

Az RI2integrate projekt 2017.01.01-jén indult és 2019.06.30-ig tartott, megvalósításában nyolc ország szervezetei vettek részt. Az átfogó cél a tudományos eredmények gazdaságba történő hatékonyabb alkalmazásának elősegítése; a kutatási infrastruktúrák, a kis- és középvállalkozások, a közszféra és a közösség tagjai közötti kapcsolatok erősítése volt.

PPI2Innovate | Interreg Central Europe

A projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó közbeszerzések (Public Procurement of Innovation – PPI) lehetőségeinek kiszélesítése volt Közép-Európában. A projekt partnerek magyarországi, olaszországi, csehországi, szlovén, lengyelországi, illetve horvátországi innovációs és fejlesztési ügynökségek, innovációs közvetítő szervezetek, valamint különböző területi szintű önkormányzatok és minisztériumok voltak.

ACCELERATOR | Interreg Danube Transnational Programme

A 2017. január – 2019. június között megvalósuló projekt fő célja olyan innovatív, főleg a korai fejlődés szakaszában járó KKV-k pozícióján segíteni, amelyek esetében, a szükséges tőke hiánya végett nehezebb a piacra jutás.

DRIM | Interreg Danube Transnational Programme

A Magyarországra érkező legális külföldi munkavállalók gazdasági integrációja kapcsán felmerült problémákra kereste megoldást a 2017 január elsején indult, DRIM elnevezésű, Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló nemzetközi projekt.

hu_HU