Telefon: +36 22 514 111 E-mail: kdriu@kdriu.hu

Újdonságkutatás

Van egy találmánya, de előfordulhat, hogy Ön előtt már valaki más, akár csak részben szabadalmaztatott ugyanolyan, vagy hasonló technológiát, vagy akár formát? Ennek felkutatását elvégezzük Ön helyett. A folyamatot újdonságkutatásnak hívjuk, de a szakzsargon leginkább a technika állásának kutatásának (angolul: prior art search) nevezi. Ahogy a nevéből is kiderül, alapvetően annak a megállapítására szolgál, hogy egy adott találmány kielégíti-e a szabadalmaztatás legalapvetőbb követelményeit, az újdonságot és a feltalálói tevékenységet.

Hasonlóképpen végzünk újdonságkutatást formatervezési minták és védjegyek oltalmazhatóságának vizsgálatára is azzal a különbséggel, hogy más adatbázisokat és valamelyest különböző módszertant használunk ebben az esetben kutatás során, mint amikor egy találmányhoz kapcsolódóan végezzük az újdonságkutatást.

A társaságunk által végzett újdonságkutatásoknak elsősorban döntéselőkészítő szerepe van: kirajzolja az irányvonalakat a tekintetben, hogy a találmány mely aspektusai lesznek oltalmazhatóak, melyek nem, illetve mely tulajdonságokat érdemes a szabadalom helyett üzleti titokként védeni. Emellett a technika állásának bemutatása a szabadalmi bejelentések kötelező alaki kelléke, így egy újdonságkutatás a szabadalmi bejelentés előkészítésének is fontos lépése, felgyorsítja a folyamatot, ha a leendő bejelentő már egy kész újdonságkutatással a kezében fordul szabadalmi ügyvivőhöz a szabadalmi bejelentés kidolgozása érdekében.

Mindezen túl egy újdonságkutatás alkalmas arra is, hogy a kutató/feltaláló számára kitekintést nyújtson a találmányához kapcsolódó olyan megoldásokra, amelyeket addig figyelmen kívül hagyott, ezzel segítve az új ötletek létrejöttét és a találmányok továbbfejlesztését. Az újdonságkutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk azokat az iparjogvédelmi bejelentéseket, amelyek figyelembe vehetők az Ön által ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység (inventive step) követelménye szempontjából.

Az újdonságkutatás további előnyei

  • A szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg.
  • Ha már tett bejelentést az elsőbbség biztosítására, fontos lehet minél előbb megtudnia, hogy eséllyel jelentheti-e be más országokban a találmányt.
  • Képet alkothat az inventivitás mértékéről, arról, hogy találmánya mennyire esik közel az ismert megoldásokhoz.

Az újdonságkutatás alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven.

Az újdonságkutatáshoz nincs szükség szabályszerű szabadalmi bejelentésre. A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük. A kutatási jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük.