2Lifes

Hogyan legyen használati tárgyainknak második élete? Hogyan és kikkel érjük el azt, hogy újrahasznosítás vagy egyszerű kidobás helyett újra használjunk egy bútort, egy kabátot, vagy egy porszívót? Ezekre a kérdésekre is keresi a válaszokat a 2LIFES projekt. A projekt fő célja azonban az, hogy ösztönző szakpolitikák szülessenek az újra-használat támogatására.

Itt az ideje, hogy Európa lakossága elkezdjen az újra-felhasználás keretei között gondolkodni. A korábbi gyakorlat, amely a termelünk-felhasználunk-eldobjuk tengely mentén volt értelmezhető, nem működik tovább. Főleg azért nem, mert így az újra használható cikkek (háztartási gépek, ruhák, bútorok, elektromos berendezések, élelmiszerek) is a hulladéklerakókban végzik, és bár sok ismeretünk van a hulladékkezelés módjairól (REDUCE-REUSE-RECYCLE), szólunk ezekről a fejlesztési stratégiákban, sok jó példát láthatunk Európa szerte a környezettudatos megoldásokról, mégis úgy véljük, hogy a hulladékkezelés minden területén tovább kell fejlődnünk. Újra-használható termékek tömegeit hasznosítjuk újra nem kis energia befektetéssel, vagy éppen végzik hulladéklerakókban.

Napjaink talán legnépszerűbb fogalma, ha a hulladékok felhasználásáról gondolkozunk, az újrahasznosítás.

2LIFES című Interreg Europe projektünk, azonban a hulladékkezelés módjai közül kizárólag a „Használjuk újra” kérdésére épít. Ez a terület kisebb fókuszt kapott az eddigiekben, annak ellenére, hogy a használjuk újra szemlélet még környezettudatosabb, ezzel nagymértékben hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. A projekt kiemelt fókusza a közszféra által támogatott re-use megoldások feltárása.

A nemzetközi partnerség által biztosított környezet (tapasztalatcsere, egymás jó gyakorlatainak megismerése, tanulmányutak) lehetővé teszi a nemzeti javaslatok széles körének megfogalmazását és egy olyan eszköznek tekinthető a projekt, amelynek eredményeként megfelelő policy befolyással lehetünk.

A fő, várt eredmények a hatályos eszközök révén új csatornák, infrastruktúrák és protokollok fejlesztése az újrafelhasználásra, valamint a háztartások, a vállalkozások és a közigazgatás tudatosítása a fogyasztási szokások megváltoztatására. Az újrafelhasználási kezdeményezések körüli zöld munkahelyek szintén várhatóak.

A projekt az Interreg Europe projektek filozófiája szerint törekszik az érintett felek bevonására, így a közszféra érdekelt szereplőinek, kkv-knak, civil szervezeteknek szociális vállalkozásoknak, valamint képzési és foglalkoztatási szolgálatoknak a bevonására törekszik.

A projekt futamideje: 2019. augusztus – 2023. július

Projekt partnerek:

  • ANEL, Nicosia Development Agency, Cyprus
  • AVA, aarhus Waste and Heat Department, Municipality of Aarhus
  • EMULSA, Municipal Company of Urban Environment Services of Gijón, Spain (vezető partner)
  • KDRIÜ Central Transdanubian Regional Innovation Agency, Hungary
  • KRWMC, Klaipeda Regional Waste Management Center, Lithuania
  • Marche Region, Italy
  • RREUSE Re-use and Recycling European Union Social Entreprises, Belgium

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.

The project is co-funded by the European Union

hu_HU