Nyílt ajánlattételi felhívás – Health Labs4Value

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. nyílt ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

A felhívás tárgya:
INTERREG Central Europe Program által finanszírozott, CE0100013 számú, Health Labs4Value projekt 3.2 tevékenységében meghatározott prototípus koncepció kidolgozása a benyújtott pályázati formanyomtatványban leírtakkal összhangban.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
nettó 3.900.000,- Ft

Az ajánlattétel benyújtásának határideje:
2024.04.22. 16.00 óra

Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlat kizárólag a jelen felhívás mellékleteként megtalálható, hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi lap” benyújtásával lehetséges. A benyújtás történhet a dokumentum szkennelt másolati példányának e-mailben történő megküldésével az
istvan.hegedus@kdriu.hu e-mail címre, vagy a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. székhelyén (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) személyes átadással.

A feladat időbeli ütemezése:
Kezdete: 2024.05.01.
Befejezési határidő: 2024.08.31.

Az elvégzendő feladat leírása:
A benyújtott pályázati formanyomtatvánnyal összhangban a magyarországi pilot tevékenység keretében fejlesztendő, egészségügyi területen használandó online beteg-, és esetmenedzsment rendszer prototípus koncepciójának kidolgozása a felhívás kiírójával és a projektben résztvevő másik magyar partnerrel, a TritonLife Csoporttal egyeztetett módon és tartalomban. A koncepció kidolgozása során a benyújtott pályázati formanyomtatványban meghatározott módszertan szerint kell eljárni lásd a pályázati formanyomtatvány „Activity 3.2” pontja (különböző fókuszcsoportok bevonása, visszajelzések gyűjtése és a koncepcióba történő bedolgozása). A koncepció végleges formája egy olyan tanulmány, melynek alapján a későbbiekben egy informatikai fejlesztésre szakosodott vállalkozás a rendszertechnikai tervet és magát az informatikai fejlesztést megvalósíthatja.

Az ajánlatok bírálatának szempontjai:
A benyújtott ajánlatok bírálatánál az ajánlati áron túl, a korábbi referenciák minősége és illeszkedése az elvégzendő feladathoz is figyelembevételre kerül.

Az ajánlattételi felhívás mellékletei:

hu_HU